פנייה לנשיא ראובן ריבלין

6 апреля 2021
פנייה לנשיא המדינה ראובן ריבלין אישית ודחוף 

(בפעם השלישית בהקמת הממשלה)

 

מ- 23.02 .2015 - הראשון,

החל מה 24.01.2019 - השני

. הבקשות התקבלו, אך לא הועברו לנשיא ולא התקבלה תגובה מצד הנשיא

: הבחירות התקיימו

במרץ 2015 - לכנסת 2017

באפריל 2019 - לכנסת ה -21 9

בספטמבר 2019 - לכנסת ה -2217

במרץ 2020 - לכנסת ה -23 2

במרץ 2021 - לכנסת ה -24 23

 

אדוני הנשיא היקר. במהלך השנתיים האחרונות נערכו הבחירות הרביעיות לכנסת, ב


автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 177 Комментарии: 0

Кому поручит Ривлин формировать правительство?

6 апреля 2021

На КАН РЭКА 06.04.2021

Вопрос: Кому поручит Ривлин формировать правительство?

Моё мнение:

Кому бы (кроме меня)  не поручил  президент Ривлин формировать правительство -   это не принесёт гарантий на создание работоспособного правительства, если оно базируется на согласии коалиционного большинства, купленного раздачей министерских портфелей , независимо от профессиональной пригодности выполнять такую работу. Меняться должен принцип отбора министров и отказ от формирования коалиционного большинства в Кнессете, кроме как по существу обсуждаемого закона.

Кроме того, среди депутатов Кнессета не должно быть


автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 21 Комментарии: 0

Appeal to the leaders of the parties of Israel

30 марта 2021

Dear sirs, leaders of the parties that have passed in the elections to the Knesset of the 24th convocation.

 

Remembering all the unsuccessful experience in creating a government over the past two years, which could have been avoided if you had responded to my proposal sent to you1 *, 2 *, I again offer you my services in creating a government independent of religion, from specialists, who already have positive experience or opportunities, due to their education and abilities, regardless of the creation of a coalition majority of the Knesset, which in its essence is a criminal group, in relation to voters.

 


автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 82 Комментарии: 0

פנייה למנהיגי מפלגות ישראל

30 марта 2021

אדונים יקרים, מנהיגי המפלגות שעברו בבחירות לכנסת של הכינוס ה -24

כשאני זוכר את כל הניסיון הכושל ביצירת ממשלה בשנתיים האחרונות, שהיה יכול להימנע אילו היית מגיב להצעה שלי שנשלחה אליך 1 *, 2 *, אני שוב מציע לך את שירותיי ביצירת ממשלה עצמאית מדת, ממומחים, שיש להם כבר ניסיון או הזדמנויות חיוביים, בשל השכלתם ויכולותיהם, ללא קשר ליצירת רוב קואליציוני בכנסת,  במהותה קבוצה פושעת, ביחס לבוחרים. אתה עצמך תשתתף בדיון על המועמד המתאים ביותר לתפקיד ראש הממשלה, שעשוי להיות אחד מכם או מישהו שהוצע על ידיי


автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 55 Комментарии: 0

Обращение к руководителям партий Израиля

29 марта 2021

Уважаемые господа, руководители партий, прошедших на выборах в Кнессет 24 созыва.

Помня весь неудачный опыт по созданию правительства за последние два года, чего можно было бы избежать, если бы Вы откликнулись на мое предложение, направленное Вам :

https://anatoly.sheidin.com/320-obrashhenie-k-rukovodstvu-knesseta.html , https://anatoly.sheidin.com/355-obrashhenie-k-chlenam-knesseta-26052019.html,

я снова предлагаю Вам свои услуги по созданию правительства, независимого от религии, из специалистов, имеющих уже положительный опыт или возможности, в силу своего образования и способностей, независимо от создания коалиционного большинства Кнессета, которое по своей сути является преступной группировкой, по отношению к избирателям. Вы сами будете участвовать в обсуждении  кандидатуры, наиболее подходящей на должность премьер-министра, которым может оказаться или кто-то из Вас или предложенный мною.


הבחירות לכנסת אינן לגיטימיות

24 марта 2021
להשופט עוזי פוגלמן, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת מתביעת אזרח ישראל אנטולי שיידין.     ברצוני להפנות את תשומת ליבך להפרה גסה של חוק יסוד הכנסת על ידי של ועדת הכנסת  לבחירות ועל ידיך באופנך אישי

Выборы нелигитимны. Нас ждут пятые.

23 марта 2021

Председателю Центральной избирательной комиссии Кнессета судье Узи Фогельману

 

От гражданина Израиля Шейдина Анатолия  Претензия

Обращаю Ваше Внимание на грубое нарушение  ЦИК-ом Кнессета и лично Вами  Основного закона «Кнессет»

В соответствии со статьёй 7 (алеф) Основного закона «Кнессет»:


Членам Кнессета, комитетов и комиссий по борьбе с коронавирусом

7 декабря 2020

Уважаемые господа, члены Кнессета, комитетов и комиссий, принимающие решения по политике борьбы с коронавирусом и бюджетным дефицитом.

Вы сами имеете возможность убедиться на практике, что принимаемые Вами решения по борьбе с коронавирусом за счёт приостановки деятельности предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса и отправки всех членов семьи заболевшего или бывшего с ним в контакте на карантин, без проверки на наличие коронавирусов в организме, не даёт ожидаемого эффекта при пренебрежении самими законодателями и властью установленных ими  законов, актов и рекомендаций.


להילחם בווירוס העטרה

20 ноября 2020

 

מניעה אישית

מה חשוב יותר למדינה ולאזרחיה? ביטחון ציבורי או אישי? כנראה החברה. ישנם אנשים עצמם. אם תפסיק את הייצור - הכלכלה ואז הבטיחות של יחידים תתמוטט. כל אדם מוזהר מה ואיך כדאי לעשות כדי לא להתידבק ולא להדביק אחרים. אם אתה מסכן את עצמך - זה טיפש, אבל זו זכותך. אם אתה מסכן אחרים - אתה פושע. דבר נוסף הוא מה (?) צריך לאסור? מדוע אתה זקוק למסכה להליכה באוויר, כשאין נפש חיה אחת שנמצאת במרחק שני מטרים ממך? קיימת סכנת התקרבות - יש ללבוש מסכה. אך גם מידע מובן זה אינו נתפס על ידי החברה או נדחה לעיתים קרובות יותר 

автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 71 Комментарии: 0

Борьба с коронавирусом и бюджетным дефицитом

16 ноября 2020
Общегосударственный принудительный карантин для людей здоровых - не оправдано.Такое решение допустимо в отношении лиц и/или общин, сознательно или по религиозным постановлениям пренебренающим государственными законами и постановлениями.

 

Личная профилактика

Что важнее для государства и его граждан? Безопасность общества или личности? Наверно, общества. Там и сами личности. Если остановить производство - экономика, а вслед и безопасность личностей рухнет. Каждая личность предупреждена о том, что и как лучше делать, чтобы не заразиться и не заражать других. Если рискуешь собой - это глупо, но это твоё право. Если ты подвергаешь риску других - ты преступник. Другое дело-что должно быть запрещено? Зачем нужна маска для прогулки на воздухе, когда ближе двух метров от тебя нет ни одной живой души? Есть опасность сближения - маска должна быть одета. Но даже эта понятная информация обществом не воспринимается или отвергается чаще по религиозным причинам, игнорирующим государственные законы и постановления.

 

Должно ли государство останавливать деятельность предприятий и малого бизнеса?


[ 1 2 3 4 5 6 ]