פנייה לנשיא ראובן ריבלין

6 апреля 2021
פנייה לנשיא המדינה ראובן ריבלין אישית ודחוף 

(בפעם השלישית בהקמת הממשלה)

 

מ- 23.02 .2015 - הראשון,

החל מה 24.01.2019 - השני

. הבקשות התקבלו, אך לא הועברו לנשיא ולא התקבלה תגובה מצד הנשיא

: הבחירות התקיימו

במרץ 2015 - לכנסת 2017

באפריל 2019 - לכנסת ה -21 9

בספטמבר 2019 - לכנסת ה -2217

במרץ 2020 - לכנסת ה -23 2

במרץ 2021 - לכנסת ה -24 23

 

אדוני הנשיא היקר. במהלך השנתיים האחרונות נערכו הבחירות הרביעיות לכנסת, ב


автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 176 Комментарии: 0

Кому поручит Ривлин формировать правительство?

6 апреля 2021

На КАН РЭКА 06.04.2021

Вопрос: Кому поручит Ривлин формировать правительство?

Моё мнение:

Кому бы (кроме меня)  не поручил  президент Ривлин формировать правительство -   это не принесёт гарантий на создание работоспособного правительства, если оно базируется на согласии коалиционного большинства, купленного раздачей министерских портфелей , независимо от профессиональной пригодности выполнять такую работу. Меняться должен принцип отбора министров и отказ от формирования коалиционного большинства в Кнессете, кроме как по существу обсуждаемого закона.

Кроме того, среди депутатов Кнессета не должно быть


автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 21 Комментарии: 0

Appeal to the leaders of the parties of Israel

30 марта 2021

Dear sirs, leaders of the parties that have passed in the elections to the Knesset of the 24th convocation.

 

Remembering all the unsuccessful experience in creating a government over the past two years, which could have been avoided if you had responded to my proposal sent to you1 *, 2 *, I again offer you my services in creating a government independent of religion, from specialists, who already have positive experience or opportunities, due to their education and abilities, regardless of the creation of a coalition majority of the Knesset, which in its essence is a criminal group, in relation to voters.

 


автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 81 Комментарии: 0

פנייה למנהיגי מפלגות ישראל

30 марта 2021

אדונים יקרים, מנהיגי המפלגות שעברו בבחירות לכנסת של הכינוס ה -24

כשאני זוכר את כל הניסיון הכושל ביצירת ממשלה בשנתיים האחרונות, שהיה יכול להימנע אילו היית מגיב להצעה שלי שנשלחה אליך 1 *, 2 *, אני שוב מציע לך את שירותיי ביצירת ממשלה עצמאית מדת, ממומחים, שיש להם כבר ניסיון או הזדמנויות חיוביים, בשל השכלתם ויכולותיהם, ללא קשר ליצירת רוב קואליציוני בכנסת,  במהותה קבוצה פושעת, ביחס לבוחרים. אתה עצמך תשתתף בדיון על המועמד המתאים ביותר לתפקיד ראש הממשלה, שעשוי להיות אחד מכם או מישהו שהוצע על ידיי


автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 54 Комментарии: 0

Обращение к руководителям партий Израиля

29 марта 2021

Уважаемые господа, руководители партий, прошедших на выборах в Кнессет 24 созыва.

Помня весь неудачный опыт по созданию правительства за последние два года, чего можно было бы избежать, если бы Вы откликнулись на мое предложение, направленное Вам :

https://anatoly.sheidin.com/320-obrashhenie-k-rukovodstvu-knesseta.html , https://anatoly.sheidin.com/355-obrashhenie-k-chlenam-knesseta-26052019.html,

я снова предлагаю Вам свои услуги по созданию правительства, независимого от религии, из специалистов, имеющих уже положительный опыт или возможности, в силу своего образования и способностей, независимо от создания коалиционного большинства Кнессета, которое по своей сути является преступной группировкой, по отношению к избирателям. Вы сами будете участвовать в обсуждении  кандидатуры, наиболее подходящей на должность премьер-министра, которым может оказаться или кто-то из Вас или предложенный мною.


"Почему люди злые?"

28 марта 2021
Ну, да ладно. Разберёмся по ходу  дела.  Я проснулся, когда почувствовал, что больше уже не засну. Открыл глаза. Комната уже залита дневным светом. Потянулся за смартфоном. Включил. Время - 7.35. Пора вставать  и готовить завтрак. Быстро накинул на себя халат, помылся и включил телевизор. Ещё успею захватить часть «Новостей». Играла музыка. Вспомнил: сегодня - суббота. Святой день для иудеев. Переключил на российскую программу. Идёт интервью с Дымогаровым. 
автор новостиanshay раздел--- Просмотров: 18 Комментарии: 0

The fourth elections to the Knesset 24 are illegitimate.

24 марта 2021

To Judge Uzi Fogelman, Chairman of the Central Election Commission of the Knesset
From Israeli citizen Anatoly Sheidin

Claim

I would like to draw your attention to the gross violation of the Basic Law of the Knesset by the Central Election Commission of the Knesset and by you personally Pursuant to Article 7 (aleph) of the Basic Law of the Knesset:


автор новостиanshay раздел--- Просмотров: 113 Комментарии: 0

הבחירות לכנסת אינן לגיטימיות

24 марта 2021
להשופט עוזי פוגלמן, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת מתביעת אזרח ישראל אנטולי שיידין.     ברצוני להפנות את תשומת ליבך להפרה גסה של חוק יסוד הכנסת על ידי של ועדת הכנסת  לבחירות ועל ידיך באופנך אישי

Выборы нелигитимны. Нас ждут пятые.

23 марта 2021

Председателю Центральной избирательной комиссии Кнессета судье Узи Фогельману

 

От гражданина Израиля Шейдина Анатолия  Претензия

Обращаю Ваше Внимание на грубое нарушение  ЦИК-ом Кнессета и лично Вами  Основного закона «Кнессет»

В соответствии со статьёй 7 (алеф) Основного закона «Кнессет»:


С праздником 8 марта, дорогие женщины!

8 марта 2021
Хоть раз пред Вами в этот день,
Но всё ж я стану на колено,
Пред вами голову склоню
С признанием любви нетленным.

И протяну букет цветов ...

автор новостиanshay разделСтихи Просмотров: 244 Комментарии: 0
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 42 ]