Who are you Mister Meni Mazuz?

4 ноября 2012

Who are you Mister Meni Mazuz, the legal adviser of the government?

 

     At first sight, the question can seem strange, in view of accurately formulated post in the reference. Formally it so. And here in practice..... 

In practice, actually you often speak on behalf a name of the General public prosecutor of Israel and make decisions from a position of this post. Then, why you it is formal (and can be and actually!?) be registered on the legal adviser of the Government? How it in general can be compatible? From this "mix" also there is a weight of the questions one of which has got to article heading.


"עדיפויות של "הברית האזרחי

3 ноября 2012

מדינת ישראל. בהתאם למגילת העצמאות, מדינת ישראל מבוססת על עקרונות החופש, הצדק, שוויון זכויות בין

לאזרחי המדינה ללא הבדל דת, מין וגזע. מדינת ישראל מבטיחה לאזרחיה חופש הדת, מצפון, חינוך ותרבות

וחופש הבעת דעות.  

טריטוריה- גבולות 1968

חוקת ישראל צריכה לחזק את הפרינציפה הידוע בתור מאמרים חשובים לפי חוקי היסוד של המדינה. החוקה

צריכה להיות מעובדת אחרי דיון כלל האוכלוסייה והכנסת הוספות ותיקונים  ומקבלת ע"י הכנסת  בתוך שנה מיום

עבודה הכנסת החדש.

ירושלים - בירת מדינת ישראל, מאוחדת  ויחידה.

 

1. אזרחות

החוק  הראשון שצריך להתקבל  הוא  "חוק האזרחות"  בו תושג  ההבנה  למושגים:

האם אני משיח?

3 ноября 2012

                                                               האם אני משיח?                                                                                                               הוידוי של אנשיי דין. גילוי ראשון                                           

                         (פורסם ב- 12.01.03 במדור "פוליטיקה")Forum.PRAVO.CO.IL  בפורום 

 

      הגיע הזמן. ככל הנראה, הגיע הזמן שנקבע ע"י האל להדריך את העמים ע"י קריאה לדברים בשמם.  ואם הפור נפל עלי, אזי אין לברוח מכך, למרות שאלהים יודע, כי אל אף הוראותיו הנושנות שבאו בצורת  צירופי מקרים התנגדתי לכך ודחיתי את הזמן מכיוון שפיקפקתי באפשרות,תמוהים, אני, המתנגד לכל דת בחירה שכזו. והיו לכך את כל הסיבות. תשפטו בעצמכם.

היכולתי להאמין, שהבחיר שלו יכול להיות אדם, אשר מתלבט בקיומו של האל, שברא את האדם בצלמו

ובדמותו? 

Письмо в Центр местной власти

26 октября 2012

 

לכבוד מר יורם מאי במרכז שלטון מקומי

רח' ארבעה 19  תל אביב                                                                                        28.02.2012

טל. 03-6961420

 

יורם מאי נכבד!  הנני, אנטולי שיידין (אנשי דין), כמחבר של פרוייקט  תנועת החברתי - משפטית "האיחוד האזרחי" מזמין רשויות מקומיות למרכז להשתתף כמארגן משותפת של הקונגרס להקים את מבנה התנועה של הנציגים המוסמכים של המגזרים השונים של האוכלוסייה (מומחים תעשיות שונות, סטודנטים, אנשים ששירתו בצבא, בדימוס) כדי ליצור את ציבור תעשיית הבין המועצות כרמת (העירוני) המקומי, וגופים מרכזיים שלה. בקונגרס ציון הצפויה של הכנסת, הממשלה, מערכת המשפט, המכון ביטוח הלאומי וההסתדרות.

 

Уважаемый Йорам   Май, я,  (אנטולי שיידין (אנשי דין , как автор проекта социально - правового движения (СПД) "Гражданский союз" хочу предложить Центру местной власти принять участие в качестве соорганизатора проведения Конгресса по формированию структуры этого движения из полномочных представителей различных слоев населения (специалисы в разных отраслях, студенты, лица, отслужившие в армии, пенсионеры) для создания Межотраслевых Общественных Советов (МОС), как местного (муниципального ) уровня, так и его центральных органов. На Конгрессе предполагается оценка деятельности работы Кнессета, Правительства, судебной системы, Института национального страхования и Гистадрута.  

АМЕРИКА ПЕРЕД ВЫБОРОМ ПРЕЗИДЕНТА

20 октября 2012

 

История борьбы современного Израиля за свое существование  свидетельствует о стремлении большинства арабских государств  уничтожить Израиль, стереть его с лица Земли вместе с евреями, населяющими его. В центре этой борьбы стоит Иран, создавший плацдармы в Ливане (Хизбалу) и в Газе (Хамас). Они поддерживают идею создания в Палестине независимого палестинского государства для этой же цели, так как любое уменьшение территории, контролируемое Армией Обороны Израиля, позволяет  с минимальными затратами достичь поставленные цели.


 

Открытое письмо Авигдору Либерману

18 июля 2012

Уважаемый Авигдор Либерман!

Я снова ( вероятно, в последний раз, так как на посылаемые в Ваш адрес в течение, как минимум, последних 10 лет обращения с разного рода предложениями и идеями см. http://anatoly.sheidin.com/58-pismo-avigdoru-libermanu.html , не получил ни ответа, ни приглашения на встречу для обстоятельного разговора) обращаюсь к Вам и как к Министру иностранных дел, и как к члену Кнессета, и как к руководителю партии НДИ.

За почти 20 летнее пребывание в Израиле моя семья четырежды голосовала за русскоязычные партии (ИБА, НДИ) и однажды за партию ШИНУЙ, потерявшую доверие, проголосовав за Размежевание. Я горько разочарован результатами деятельности НДИ, для эффективности действий которой я много трудился, как оказалось безрезультатно.

Причину вижу в чванстве Ваших соратников и в Вашем лично, ибо имея возможность побеседовать на празднике выходцев из Белоруссии, Вы барским жестом переадресовали меня к вашему советнику Дауду, так же как это произошло на встрече с Вами в Нетании. Жаль, хоть в целом (по крупному счету) Ваша идеология и работоспособность внушают уважение. Думаю, что на месте главы правительства Вы, наверное, принесли бы больше пользы, чем Нетаниягу с его неопределенными и постоянно меняющимися приоритетами, которые трудно определить, кроме как продержаться как можно дольше на этом посту, не заботясь ни о народе, ни о государстве. Возможно, ему ситуация с его колокольни виднее, чем с моей кочки зрения.

Сегодня, как и всегда, к сожалению, государство в составе правительства и Кнессета решает проблемы, которые само и породило. Не приняв Конституции с четкими определениями, кто может быть и при каких условиях гражданином государства Израиль с его обязательствами о воинской службе и соответственно с правами гражданина на поддержку со стороны государства, оно принялось за решение проблем иудейской ортодоксальной общины, отвергающей до прихода Машиаха право на существование государства Израиль и делающая все возможное для компрометации этого государства. Но кто знает, каким в действительности должен быть Машиах? Может быть, он уже пришел? Смотри: http://anatoly.sheidin.com/21-ne-mashiax-li-ya-.html Для государства Израиль религия ортодоксальных иудеев - враждебна и она не может быть поддержана государством, так же, как не может быть поддержана религия воинствующего ислама. Лица, исповедующие эти религии, могут находиться и проживать на территории государства Израиль только в статусе «житель Израиля», до случая проявления враждебного акта по отношению к гражданам или государству Израиль, после чего они должны быть выдворены из Израиля.

Это не провокация. Это подлость!

13 июля 2012

Сволочи!  Во что превратили Вы  государство   Израиль , его  солдат и народ?  В объект издевательства и посмешища! Вы хотели бы, чтобы на месте этого солдата оказался Ваш сын? В этот миг он седеет и лысеет и проклинает тех, кто поставил его в это подлое состояние. Эхуд Барак должен был бы стоять на его месте.

Почему он один перед этой толпой? Почему толпе разрешается войти с ним в контакт?  Для чего его там поставили? Пусть теперь весь мир знает, какое говно правит государством Израиль!                                13.07.2012

 

http://golova.livejournal.com/246578.html

провокация

Журналисты и фотографы ждут реакции солдата , чтобы заснять "израильского агрессора, избивающего мирного демонстранта"


Есть такая Партия

21 июня 2012
 Есть такая Партия

Есть такая Партия. Зовется - НДИ*1

И будто она бьется за нужды Алии

Из СССР приехавших, в него входящих стран

И Партией заведует Авигдор Либерман.

 

Ее он возглавляет и под него поют

Соратники по партии, за счет чего живут.

Живут они неплохо. У многих должность есть

Министров, замминистров, помощников не счесть.

 

Народ им доверяет, на выборы идет,

За них он голосует и результатов ждет

Партийных обещаний решить проблемы их:

И браков, и гражданства и мертвых и живых.

автор новостиАншей Дин разделОбщественные отношения Просмотров: 2358 Комментарии: 3

Кто есть кто

12 мая 2012

 Кто есть кто

Народная мудрость гласит: «Скажи мне, кто твой друг и я скажу тебе, кто - ты».

Шауля Мофаза, недавно ставшего лидером «Кадимы», судя по его отзывам о главе государства Биньямине Нетаниягу , трудно заподозрить в дружеских симпатиях к Нетаниягу. Его высказывания не оставляли сомнения в намерении убрать Нетаниягу с должности главы правительства, и принятый в первом чтении Кнессетом закон о проведении 4 сентября 2012 новых выборов внушал Мофазу надежды на осуществление заветной мечты: занять это кресло в правительстве Израиля. Его боевой конь, вероятно, в нетерпении бил копытом в ожидании команды : «Кадима! Вперед!» Ночью ожидалось голосование во втором и третьем чтении. (Почему это надо делать ночью, когда нормальные люди спят? Да и кто может соображать что-то ночью, когда глаза слипаются? Но в данном случае, вероятно, этого как раз и не требовалось. Ночь можно помучиться, зато завтра уже можно будет отоспаться и уйти на незаслуженный 4-х месячный отпуск от Кнессета, чтобы сделать все возможное и невозможное, чтобы снова туда попасть уже в следующей каденции). Ах, эта ночь! С ночью всегда связаны самые неожиданные приключения! Пока кто-то пассивно пребывал в сладкой дреме, активные герои всяких приключений не теряют времени даром.

автор новостиАншей Дин разделОбщественные отношения Просмотров: 13641 Комментарии: 245

Беспредел Гистадрута

12 февраля 2012
«08 февраля 2012. В среду утром в Израиле началась объявленная Гистадрутом всеобщая бессрочная забастовка.
Утром в среду остановились поезда, закрылись порты, не открылись банки и биржа, почта и государственные учреждения. До 12:00 не работает международный аэропорт Бен-Гурион. Закрыты Кнессет и министерства, служба занятости и Институт национального страхования. Автобусные компании «Эгед» и «Дан» в среду работают, восполняя отсутствие поездов, - но в дальнейшем они собираются бастовать попеременно с железнодорожниками.


автор новостиАншей Дин разделОбщественные отношения Просмотров: 11232 Комментарии: 135