האם אני משיח?

3 ноября 2012

                                                               האם אני משיח?                                                                                                               הוידוי של אנשיי דין. גילוי ראשון                                           

                         (פורסם ב- 12.01.03 במדור "פוליטיקה")Forum.PRAVO.CO.IL  בפורום 

 

      הגיע הזמן. ככל הנראה, הגיע הזמן שנקבע ע"י האל להדריך את העמים ע"י קריאה לדברים בשמם.  ואם הפור נפל עלי, אזי אין לברוח מכך, למרות שאלהים יודע, כי אל אף הוראותיו הנושנות שבאו בצורת  צירופי מקרים התנגדתי לכך ודחיתי את הזמן מכיוון שפיקפקתי באפשרות,תמוהים, אני, המתנגד לכל דת בחירה שכזו. והיו לכך את כל הסיבות. תשפטו בעצמכם.

היכולתי להאמין, שהבחיר שלו יכול להיות אדם, אשר מתלבט בקיומו של האל, שברא את האדם בצלמו

ובדמותו? 

Письмо в Центр местной власти

26 октября 2012

 

לכבוד מר יורם מאי במרכז שלטון מקומי

רח' ארבעה 19  תל אביב                                                                                        28.02.2012

טל. 03-6961420

 

יורם מאי נכבד!  הנני, אנטולי שיידין (אנשי דין), כמחבר של פרוייקט  תנועת החברתי - משפטית "האיחוד האזרחי" מזמין רשויות מקומיות למרכז להשתתף כמארגן משותפת של הקונגרס להקים את מבנה התנועה של הנציגים המוסמכים של המגזרים השונים של האוכלוסייה (מומחים תעשיות שונות, סטודנטים, אנשים ששירתו בצבא, בדימוס) כדי ליצור את ציבור תעשיית הבין המועצות כרמת (העירוני) המקומי, וגופים מרכזיים שלה. בקונגרס ציון הצפויה של הכנסת, הממשלה, מערכת המשפט, המכון ביטוח הלאומי וההסתדרות.

 

Уважаемый Йорам   Май, я,  (אנטולי שיידין (אנשי דין , как автор проекта социально - правового движения (СПД) "Гражданский союз" хочу предложить Центру местной власти принять участие в качестве соорганизатора проведения Конгресса по формированию структуры этого движения из полномочных представителей различных слоев населения (специалисы в разных отраслях, студенты, лица, отслужившие в армии, пенсионеры) для создания Межотраслевых Общественных Советов (МОС), как местного (муниципального ) уровня, так и его центральных органов. На Конгрессе предполагается оценка деятельности работы Кнессета, Правительства, судебной системы, Института национального страхования и Гистадрута.  

АМЕРИКА ПЕРЕД ВЫБОРОМ ПРЕЗИДЕНТА

20 октября 2012

 

История борьбы современного Израиля за свое существование  свидетельствует о стремлении большинства арабских государств  уничтожить Израиль, стереть его с лица Земли вместе с евреями, населяющими его. В центре этой борьбы стоит Иран, создавший плацдармы в Ливане (Хизбалу) и в Газе (Хамас). Они поддерживают идею создания в Палестине независимого палестинского государства для этой же цели, так как любое уменьшение территории, контролируемое Армией Обороны Израиля, позволяет  с минимальными затратами достичь поставленные цели.


 

Фарс продолжается

26 сентября 2012

Аншей Дин

                                                     Фарс продолжается    

Прокурорско - судейский  марафон по оценке трех дел преступной деятельности  бывшего премьер - министра Эхуда Ольмерта на его различных ответственных государственных постах подошел, как полагают его сторонники, к финишу с ожидаемым блестящим результатом. Коррупционное дело закончилось условным сроком и штрафом. Так что теперь он даже сможет вернуться в большую политику. Обвиняли Ольмерта в давлении на государственный фонд инвестиций ради льгот для знакомых бизнесменов. Экс-премьеру могло грозить 5 лет лишения свободы.

Согласно решению Иерусалимского окружного суда  от 24.09.2012 г. Ольмерт должен выплатить 75 тысяч шекелей (15 тысяч евро) за нарушение общественного доверия. Кроме того, ему назначен один год испытательного срока. В то же время судьи не включили в приговор общественные работы, как того требовала прокуратура.

Кроме того, суд не стал квалифицировать деяния Ольмерта как "позорные", что оставляет за ним право на общественно-политическую деятельность. Таким образом, он может избираться депутатом Кнессета и входить в состав правительства (http://www.vesti.ru/doc.html?id=915305&cid=9).

 

Что есть Партия Ликуд?

20 июля 2012
Что есть партия Ликуд ? Многое неясно тут. Были правые когда-то. Начиналось все с «Херут» Что касается программы, сколько лазил - не нашел. Говорят, еврей с востока в эту партию вошел, Чтоб бороться с «Маарахом» или с партией «Мапай», Где засилье ашкеназов. Кого хочешь - выбирай. - Что за принцип? Где программы? За кого голосовать?
автор новостиАншей Дин раздел--- Просмотров: 5435 Комментарии: 15

Открытое письмо Авигдору Либерману

18 июля 2012

Уважаемый Авигдор Либерман!

Я снова ( вероятно, в последний раз, так как на посылаемые в Ваш адрес в течение, как минимум, последних 10 лет обращения с разного рода предложениями и идеями см. http://anatoly.sheidin.com/58-pismo-avigdoru-libermanu.html , не получил ни ответа, ни приглашения на встречу для обстоятельного разговора) обращаюсь к Вам и как к Министру иностранных дел, и как к члену Кнессета, и как к руководителю партии НДИ.

За почти 20 летнее пребывание в Израиле моя семья четырежды голосовала за русскоязычные партии (ИБА, НДИ) и однажды за партию ШИНУЙ, потерявшую доверие, проголосовав за Размежевание. Я горько разочарован результатами деятельности НДИ, для эффективности действий которой я много трудился, как оказалось безрезультатно.

Причину вижу в чванстве Ваших соратников и в Вашем лично, ибо имея возможность побеседовать на празднике выходцев из Белоруссии, Вы барским жестом переадресовали меня к вашему советнику Дауду, так же как это произошло на встрече с Вами в Нетании. Жаль, хоть в целом (по крупному счету) Ваша идеология и работоспособность внушают уважение. Думаю, что на месте главы правительства Вы, наверное, принесли бы больше пользы, чем Нетаниягу с его неопределенными и постоянно меняющимися приоритетами, которые трудно определить, кроме как продержаться как можно дольше на этом посту, не заботясь ни о народе, ни о государстве. Возможно, ему ситуация с его колокольни виднее, чем с моей кочки зрения.

Сегодня, как и всегда, к сожалению, государство в составе правительства и Кнессета решает проблемы, которые само и породило. Не приняв Конституции с четкими определениями, кто может быть и при каких условиях гражданином государства Израиль с его обязательствами о воинской службе и соответственно с правами гражданина на поддержку со стороны государства, оно принялось за решение проблем иудейской ортодоксальной общины, отвергающей до прихода Машиаха право на существование государства Израиль и делающая все возможное для компрометации этого государства. Но кто знает, каким в действительности должен быть Машиах? Может быть, он уже пришел? Смотри: http://anatoly.sheidin.com/21-ne-mashiax-li-ya-.html Для государства Израиль религия ортодоксальных иудеев - враждебна и она не может быть поддержана государством, так же, как не может быть поддержана религия воинствующего ислама. Лица, исповедующие эти религии, могут находиться и проживать на территории государства Израиль только в статусе «житель Израиля», до случая проявления враждебного акта по отношению к гражданам или государству Израиль, после чего они должны быть выдворены из Израиля.

Перечень открытых публикаций

18 июля 2012

Перечень открытых публикаций в блоге Аншей Дина: http://anatoly.sheidin.com/   на 18.07.2012

Примечание: с 05.07.2012 по 13.07.2012 произошло исчезновение части материала из-за повреждения основного сервера

 

 

 

 

 

автор новостиАншей Дин разделновости Просмотров: 5346 Комментарии: 10

Постыдный фарс или дело Ольмерта

15 июля 2012
             Постыдный фарс или дело Ольмерта

Израильская общественность уже привыкла к трудно предсказуемым решениям израильской судебной системы. Более того, непредсказуемость таких решений уже порождает новый вид тотализатора, на котором предприимчивые бизнесмены могли бы зарабатывать миллионные состояния, не вкладывая огромные средства в зрелищные системы типа ипподромов, кулачных или петушиных боев или спортивных соревнований. Некоторая доля вероятности здесь безусловно присутствует, как присутствует вероятность подкупа судей. Мы не утверждаем это. Упаси Бог! Мы говорим только о вероятности, которая иногда становится фактами, время от времени публикуемых в СМИ. Ну, а кто без греха? Разве, что Всевышний, да и то ... Ну, не будем отвлекаться от темы.

автор новостиАншей Дин раздел--- Просмотров: 9565 Комментарии: 176

Это не провокация. Это подлость!

13 июля 2012

Сволочи!  Во что превратили Вы  государство   Израиль , его  солдат и народ?  В объект издевательства и посмешища! Вы хотели бы, чтобы на месте этого солдата оказался Ваш сын? В этот миг он седеет и лысеет и проклинает тех, кто поставил его в это подлое состояние. Эхуд Барак должен был бы стоять на его месте.

Почему он один перед этой толпой? Почему толпе разрешается войти с ним в контакт?  Для чего его там поставили? Пусть теперь весь мир знает, какое говно правит государством Израиль!                                13.07.2012

 

http://golova.livejournal.com/246578.html

провокация

Журналисты и фотографы ждут реакции солдата , чтобы заснять "израильского агрессора, избивающего мирного демонстранта"


Есть такая Партия

21 июня 2012
 Есть такая Партия

Есть такая Партия. Зовется - НДИ*1

И будто она бьется за нужды Алии

Из СССР приехавших, в него входящих стран

И Партией заведует Авигдор Либерман.

 

Ее он возглавляет и под него поют

Соратники по партии, за счет чего живут.

Живут они неплохо. У многих должность есть

Министров, замминистров, помощников не счесть.

 

Народ им доверяет, на выборы идет,

За них он голосует и результатов ждет

Партийных обещаний решить проблемы их:

И браков, и гражданства и мертвых и живых.

автор новостиАншей Дин разделОбщественные отношения Просмотров: 2228 Комментарии: 3