Fighting Coronavirus and Budget Deficits

20 ноября 2020

Personal prevention

What is more important for the state and its citizens? Public or personal security? Probably society. There are individuals themselves. If you stop production - the economy, and then the safety of individuals will collapse. Each person is warned about what and how best to do in order not to get infected and not to infect others. If you risk yourself - it stupid, but it - your right. If you put others at risk, you are a criminal. 


автор новостиanshay раздел--- Просмотров: 44 Комментарии: 0

להילחם בווירוס העטרה

20 ноября 2020

 

מניעה אישית

מה חשוב יותר למדינה ולאזרחיה? ביטחון ציבורי או אישי? כנראה החברה. ישנם אנשים עצמם. אם תפסיק את הייצור - הכלכלה ואז הבטיחות של יחידים תתמוטט. כל אדם מוזהר מה ואיך כדאי לעשות כדי לא להתידבק ולא להדביק אחרים. אם אתה מסכן את עצמך - זה טיפש, אבל זו זכותך. אם אתה מסכן אחרים - אתה פושע. דבר נוסף הוא מה (?) צריך לאסור? מדוע אתה זקוק למסכה להליכה באוויר, כשאין נפש חיה אחת שנמצאת במרחק שני מטרים ממך? קיימת סכנת התקרבות - יש ללבוש מסכה. אך גם מידע מובן זה אינו נתפס על ידי החברה או נדחה לעיתים קרובות יותר 

автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 14 Комментарии: 0

Борьба с коронавирусом и бюджетным дефицитом

16 ноября 2020
Часть первая.

Личная профилактика

Что важнее для государства и его граждан? Безопасность общества или личности? Наверно, общества. Там и сами личности. Если остановить производство - экономика, а вслед и безопасность личностей рухнет. Каждая личность предупреждена о том, что и как лучше делать, чтобы не заразиться и не заражать других. Если рискуешь собой - это глупо, но это твоё право. Если ты подвергаешь риску других - ты преступник. Другое дело-что должно быть запрещено? Зачем нужна маска для прогулки на воздухе, когда ближе двух метров от тебя нет ни одной живой души? Есть опасность сближения - маска должна быть одета. Но даже эта понятная информация обществом не воспринимается или отвергается чаще по религиозным причинам, игнорирующим государственные законы и постановления.

 

Должно ли государство останавливать деятельность предприятий и малого бизнеса?


Возвращаясь к понятию: Что такое "счастье"?

10 ноября 2020

Причина, по которой мне пришлось вернуться к данной теме, стал вопрос на КАН РЭКА от 10.11.20206: Популярные "гламурные" каналы в YouTube с участием "детских звезд" - добро или зло?

 

Один из постоянных комментаторов на этой передаче Стас Фрайдман написал:"Доброе утро. Моя дочь просматривает эти программы и иногда очень трудно ее отвлечь. Настоящая фабрика тщеславия. Ничего особенно развивающего нет. Развивает нездоровый интерес к подаркам которые без перерыва покупаются и открываются. Обидно что ради своей наживы людям наплевать на своих и наших детей. Такое явление может существовать только тогда когда общество готово это поддерживать. Я уже вчера писал ,что оно то как раз, общество и больно и без попыток изменится ничего не получится. Всему проблема постоянно закручивающийся по восходящей спирали, наш природный эгоизм, которым мы не умеем управлять и не признаем что нужно этому учиться."

 

Я полностью с ним согласен в данном случае и ....


автор новостиanshay разделОбщественные отношения Просмотров: 298 Комментарии: 0

Вопрос на КАН РЭКА 09.11.2020. Моё мнение

9 ноября 2020

Юлия Цодыкс и Вера Рыжикова в программе "Доброе утро, Израиль! "

Нaш вопрос: Как обезопасить подрастающее поколение в условиях пандемии?

 

Моё мнение:


Сегодня - 7 ноября 2020. Вспомнилось.

7 ноября 2020

«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!»

 

Союз нерушимый республик свободных

Разрушился вмиг словно карточный дом,

И воля народов его не сплотила,

Предатели власть растащили с добром.

 

Что создано было трудом непомерным,

Оплачено жизнью миллионов людей,

Стало добычей мерзавцев во власти

Без чести, достоинства и без идей.

 


автор новостиanshay разделСтихи Просмотров: 123 Комментарии: 0

К статье Равива Друкера «Гражданство по дешёвке»

30 октября 2020

К статье Равива Друкера «Гражданство по дешёвке»

Часть первая: кто торгует израильскими загранпаспортами? 

Часть вторая: связи решают все

 

Мой комментарий:

Очень полезное расследование. Израиль давно превратился в Авгиевы конюшни из-за политиканов, преследующих свои меркантильные интересы, а Кнессет с парламентской коалицией стал «подсобкой» для выживания Нетаниягу на посту Премьер-министра.

В исполнительной власти масса подразделений, искусственно созданных для устройства на хорошо оплачиваемые места ближайших родственников и друзей, не обладающих способностями исполнять поставленные подразделению и должности задачи.


автор новостиanshay разделЗаконотворчество и право Просмотров: 385 Комментарии: 0

О механизме реакции живого существа на любой вид информации

18 октября 2020

Раскрывая понятие: «Что такое любовь?» 1, автор использовал выражение: «работа мозга по оценке положительных эмоций от полученной информации», не раскрывая механизма этой оценки, достойного собственного изучения и, в случае убедительности доводов, достойное на признание открытием, если таковое ещё не существует.

Итак, начнём с определения: Что такое «живое существо»? 


автор новостиanshay разделОбщественные отношения Просмотров: 338 Комментарии: 0

Что такое любовь?

16 октября 2020

Вопрос, ответ на который ищет человечество  в течение многих столетий и на который пытались ответить величайшие мыслители своего времени, что в первом приближении подтверждает Шевченко А.Ю. в Диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук «Любовь как условие целостности человека», обращая внимание на многогранность этого понятия, затрудняя создать определение в кратком изложении, отражающее суть этого феномена.

Приведём кратко историю этого вопроса, не претендуя на авторство, позаимствовав у автора этой диссертации предложенную информацию.


Политическая игра: Консенсус (Согласие)

30 сентября 2020

Цель игры: Определение  главных  приоритетов гражданского общества и отношения власти к этим приоритетам.

Способ проведения: Телевизионная передача по типу: Что? Где? Когда? с изменением на: Кто? Откуда? Суть предложения?

Участники: команда инициаторов, команда «блок защиты», команда «суд присяжных».


автор новостиanshay разделОбщественные отношения Просмотров: 457 Комментарии: 0
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 40 ]